Obecní úřad Hlavenec
Hlavenec, 294 74  Předměřice nad Jizerou
tel./fax: 326 971 298, e-mail:
obec.hlavenec@hlavenec.cz
 
 
  Zámeček Rudolfa II. - Hubertus
Lesní komplex Bor byl již v 16. století významnou honitbou a místem lovu černé zvěře. Lov sám patřil do rejstříku předních šlechtických společenských aktivit a měl po řadu století nezastupitelnou roli v životě vysoké aristokracie jako jeden z projevů „pýchy urozenosti“. I z výše uvedených prestižních důvodů věnovali Habsburkové této lokalitě mimořádnou péči. Byla učiněna opatření pro zlepšení chovu zvěře a zajištěna jejich ochrana, stejně jako ochrana lesů.

Za pánů Krajířů již byl Hlavenec sídlem lesní a lovčí správy brandýského panství, pro níž byl zřízen dům na výšině nad vinicí, tento dům pak byl po r.1547, když se stal Brandýs zbožím královským, vykázán za příbytek fořstmistrovi. (Někteří z nich se také dle něho psali, jako Jáchym Čaček z Červeného Kostelce a na Hlavenci). Teprve nejvyšší lovčí Jetřich von Schwendi nebyl s příbytkem v Hlavenci spokojen, načež mu byl určen byt v Lysé a hlavenecký dům byl několik let neobýván. Tím samozřejmě zchátral, tak že již r.1572 bylo oznámeno, že „od větrův na střeše, v oknech a v okenicích nemalá škoda (se) stala“. Bylo tudíž nařízeno brandýskému hejtmanovi, aby škodu shlédl a přijal opatření.


kliknutím zvětšítePo nutné opravě pak v domě sídlili další fořtmistři až do r. 1582, kdy císař Rudolf rozhodl, že si z fořtmistrovského domu zřídí lovecký zámeček a nařídil 6.dubna téhož roku, aby byl vystavěn.

Tak se i stalo. Stavba byla nákladná a budila údiv. Budova měl čtyři vížky, podnes jsou zachovány jejich zděné části. Báně věžiček i střecha byly pobity plechem. V urbáři z r.1650 se stavba popisuje takto: "Od zámku brandejského půl míle od fořstu leží jagrhaus nebo lusthaus, slove Hlavenec v němž i někteří pěkní pokojové pro Jeho Milost Císařskou bývali".

Sláva zámečku však příliš nepřežila dobu Rudolfa II. Již roku 1638 bylo potřeba oprav a roku 1651 je zámeček pustý.

Několik let ležel ladem, až teprve roku 1725 z něj byla zřízena sýpka nákladem 1087 zl. 57 kr. a bylo v ní uschováno panské obilí, r. 1882 však byla sýpka přestavěna na hájovnu. Později byla hájovna přebudovaná na hotel-pension Hubertus (1934). Zámeček poté změnil účel využívání ještě několikrát.

Lovy a hony na území obce bývaly nejslavnější za císaře Karla VI., jemuž zde r. 1723 připjal František Antonín hrabě Špork odznak loveckého řádu svatého Huberta. Stalo se tak na korunovačním lovu, kterého se zúčastnilo 1000 střelců a 40 000 honců. Na památku této události zde poté hrabě Špork vystavěl pomník. Pomník vyhotovil v letech 1723-25 Matyáš Braun podle návrhu F. M. Kaňky.

Lovy a hony v hlaveneckých lesích trvaly až do roku 1765, kdy sem panstvo přestalo jezdit. Bažantnice nad vsí byla zrušena teprve r. 1858.

  Hubertus - historie 

 • 1547 - dům fořtmistra

 • 1582 - přestavěno na lovecký zámeček

 • 1584 - přístavba 4 věží na rozích objektu

 • 1638 - zámeček chátral, nutné opravy

 • 1651 - zámeček opuštěn

 • 1725 - zámeček přestavěn na sýpku·  1882 - sýpka přestavěna na hájovnu

 • 1934 - špýchar prodán státní správou velkostatku Brandýs n/L panu Františku Motyčkovi, hoteliérovi z Prahy za 30 tisíc Kč, provedena rekonstrukce objektu nákl. 400 tisíc Kč , vznikl hotel Hubertus

kliknutím zvětšíte kliknutím zvětšíte kliknutím zvětšíte

Pension Hubertus
foto: archív p. J. Jelínka

Zámeček Hubertus - 1990
foto: J. Jelínek

Rudolfův zámeček - 2003
foto: RNDr Aleš Střecha

 • 1938 - prodej hotelu Čeňku a Marii Hanouskovým z Benešova

 • 1938 - prodej hotelu Františku Nekolnému z Rakovníka

 • 1949 - znárodnění hotelu Hubertus, provedeny vnitřní úpravy (podlahy, ÚT, vodovod) hotel je využíván pro ideologická školení

 • 1950 - renovace hotelu a změněn na školu - Dělnická škola pro dřevoprůmysl (tří týdenní kurzy)

 • 1953 - ukončena Dělnická škola, umístění vojenského útvaru vnitřní policie (bezpečnostní hlídky v Motorletu)

 • 1955 - ukončeno působení vojenské jednotky, objekt prázdný

 • 1956 - ukončena adaptace vnitřku budovy na Domov důchodců pro cca 50 osob

 • 1962 - zrušen domov důchodců Hubertus

 • 1963 - zřízen internát Zemědělské školy

 • 1967 - ukončení provozu Zemědělské školy

 • 1969 - internát Hospodyňské školy

 • 1975 - využíván jako internát Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi

 • 1999 - objekt prázdný chátrající

 • po r. 1999 - objekt má nového majitele, probíhá rekonstrukce
   

 • Lovecký zámeček Rudolfa II. s pozemkem 5000 m2 je nabízen k prodej prostřednictvím realitní kanceláře Reality 21 - podrobná fotogalerie. Doufáme, že se podaří novému majiteli dovést rekonstrukci této dominanty naší obce do stavu, který si zaslouží.
   

Další odkazy: www.hrady.cz

mapa stránek  

Copyright©Professional WEB Design®1998-2007