Důležité informace    Elektronická úřední deska Obecního úřadu Hlavenec  
 

 


 

 
DOKUMENT vyvěšeno dne zveřejnění do
Záměr pronájmu obecního bytu v budově bývalé školy 16.8.2019 2.9.2019
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu ÚP Tuřice. 12.8.2019 18.9.2019
Oznámení o schválení rozpočtového opatření č. 3/2019 5.8.2019  

Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Hlavenec, které se bude konat v sále restaurace U Jelena dne 13. 8. 2019 od 18:00 hod.
Přílohy: 
SEA.pdf
Hlavenec_UP_VP3_B3_zabory.pdf
Hlavenec_UP_VP3_T1_Návrh.pdf
Hlavenec_UP_VP3_T2_Oduvodneni.pdf
Hlavenec_UP_VP3_A1_zakladni.pdf
Hlavenec_UP_VP3_A2_hlavni.pdf
Hlavenec_UP_VP3_A3_technicky.pdf
Hlavenec_UP_VP3_A4_VPS.pdf
Hlavenec_UP_VP3_B1_koordinacni.pdf
Hlavenec_UP_VP3_B2_sirsi.pdf

12.7.2019 20.8.2019
Rozpočtový výhled na obdoobí 2019 - 2022.xls 12.6.2019  
Zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2/2019
Rozpočtové opatření č.2/2019
30.4.2019  
Oznámení ceny vodného - stočného pro rok 2019 17.4.2019  
Žádost a odpověď dle zákona 106/1999 Sb. o poskytování informací. 3.4.2019  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. (docx)
Přehled vlastníků. (xlsx)
Informace pro veřejnost
 (docx)
14.3.2019  
 VÝZVA PRO VLASTNÍKY LESŮ 14.3.2019  
Veřejná vyhláška -  oznámení o návrhu na umístění pevné překážky
 
11.3.2019  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Oznámení o NÁVRHU stanovení místaní úpravy provozu na pozemní komunikaci. 11.3.2019  
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 22.1.2019  
OZNÁMENÍ - Zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 3/2018
Rozpočtové opatřeni č.3/2018.pdf
18.1.2019  
Oznámení - zveřejnění schváleného rozpočtu obce na rok 2019
(Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne 29. listopadu 2018)
20.12.2018  

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Hlavenec

8.10.2018  
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 26.9.2018  
OZNÁMENÍ - Zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2/2018
Rozpočtové opatřeni č. 2/2018.pdf
6.6.2018  
Rozpočtový výhled na období 2018 - 2021 .xls
Závěrečný účet obce Hlavenec za rok 2017.doc
1.6.2018  
Pověřenec pro ochranu osobních údajů.
Informace o zpracování osobních údajů obecné.
24.5.2018  
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
 
24.4.2018  
Oznámení - Zveřejnění rozpočtového opatření č.1/ 2018.
Rozpočtové opatřeni č. 1/2018.pdf
10.4.2018  
Oznámení - Zveřejnění rozpočtového opatření č.4/ 2017.
Rozpočtové opatřeni č. 4.pdf
16.1.2018  
Schválený rozpočet obce Hlavenec na rok 2018
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce na rok 2018
28.12.2017  
 

Upozornění !
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři úřadu
 
Informace
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

 
Podpora
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů - resp. DOC souborů
 

Obec Hlavenec  2001-2016