Důležité informace    Elektronická úřední deska Obecního úřadu Hlavenec  
 

 


 

 
DOKUMENT vyvěšeno dne zveřejnění do
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů.  10.12.2019 13.1.2020
Zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 4/2019
Rozpočtové opatření č.4/2019
11.11.2019  
Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 23.10.2019  
Zákaz vstupu do lesů v rámci obecného užívání lesů na dobu od 1.10.2019 do 31.12.2019. 7.10.2019 2.1.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocenívlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území 3.10.2019  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Informace pro veřejnost.docx
Přehled vlastníků.xlsx
Výzva ÚZSVM.docx
18.9.2019  
ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 18.9.2019  
41508_2019-MZE-16212, Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, zalesňování. 2.9.2019 31.12.2022
Odpověď na žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb. o poskytování informací. 23.8.2019  
Oznámení o schválení rozpočtového opatření č. 3/2019 5.8.2019  
Svazek obcí Cecemínsko - Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2018 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018. 28.6.2019  
Rozpočtový výhled na obdoobí 2019 - 2022.xls 12.6.2019  
Zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2/2019
Rozpočtové opatření č.2/2019
30.4.2019  
Oznámení ceny vodného - stočného pro rok 2019 17.4.2019  
Žádost a odpověď dle zákona 106/1999 Sb. o poskytování informací. 3.4.2019  
 VÝZVA PRO VLASTNÍKY LESŮ 14.3.2019  
Veřejná vyhláška -  oznámení o návrhu na umístění pevné překážky
 
11.3.2019  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Oznámení o NÁVRHU stanovení místaní úpravy provozu na pozemní komunikaci. 11.3.2019  
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 22.1.2019  
OZNÁMENÍ - Zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 3/2018
Rozpočtové opatřeni č.3/2018.pdf
18.1.2019  
Oznámení - zveřejnění schváleného rozpočtu obce na rok 2019
(Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne 29. listopadu 2018)
20.12.2018  

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Hlavenec

8.10.2018  
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 26.9.2018  
OZNÁMENÍ - Zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2/2018
Rozpočtové opatřeni č. 2/2018.pdf
6.6.2018  
Rozpočtový výhled na období 2018 - 2021 .xls
Závěrečný účet obce Hlavenec za rok 2017.doc
1.6.2018  
Pověřenec pro ochranu osobních údajů.
Informace o zpracování osobních údajů obecné.
24.5.2018  
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
 
24.4.2018  
Oznámení - Zveřejnění rozpočtového opatření č.1/ 2018.
Rozpočtové opatřeni č. 1/2018.pdf
10.4.2018  
Oznámení - Zveřejnění rozpočtového opatření č.4/ 2017.
Rozpočtové opatřeni č. 4.pdf
16.1.2018  
Schválený rozpočet obce Hlavenec na rok 2018
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce na rok 2018
28.12.2017  
 

Upozornění !
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři úřadu
 
Informace
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

 
Podpora
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů - resp. DOC souborů
 

Obec Hlavenec  2001-2016