Důležité informace    Elektronická úřední deska Obecního úřadu Hlavenec  
 

 


 

 
DOKUMENT vyvěšeno dne zveřejnění do
Program veřejného jednání obecního zastupitelstva, které se koná 27.1.2020 17.1.2020 27.1.2020
Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU - Oprava a údržba silnic II. a III. třídy v působnosti silničního správního úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pro rok 2020 15.1.2020 31.1.2020
Veřejná vyhláška - Závazné stanovisko vodoprávního úřadu pro stavbu:„ 18 technologických vrtů pro tepelné čerpadlo systém země x voda“ na pozemcích parc.č : 49/1,106/2,109/2,32 13.1.2020  
Schválený rozpočet obce na rok 2020. 8.1.2020  

Schválený Střednědobý rozpočtový výhled 2021-2023
8.1.2020  
Oznámení - Zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 5/2019.pdf
Rozpočtové opatření č. 5/2019
8.1.2020  
VGLS zákaz vstupu do lesů 23.12.2019 1.4.2020
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů.  10.12.2019 13.1.2020
Oznámení - zveřejnění schváleného rozpočtu obce na rok 2019
(Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne 29. listopadu 2018)
20.12.2018  

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Hlavenec

8.10.2018  
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 26.9.2018  
OZNÁMENÍ - Zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2/2018
Rozpočtové opatřeni č. 2/2018.pdf
6.6.2018  
Rozpočtový výhled na období 2018 - 2021 .xls
Závěrečný účet obce Hlavenec za rok 2017.doc
1.6.2018  
Pověřenec pro ochranu osobních údajů.
Informace o zpracování osobních údajů obecné.
24.5.2018  
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
 
24.4.2018  
Oznámení - Zveřejnění rozpočtového opatření č.1/ 2018.
Rozpočtové opatřeni č. 1/2018.pdf
10.4.2018  
Oznámení - Zveřejnění rozpočtového opatření č.4/ 2017.
Rozpočtové opatřeni č. 4.pdf
16.1.2018  
 

Upozornění !
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři úřadu
 
Informace
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

 
Podpora
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů - resp. DOC souborů
 

Obec Hlavenec  2001-2016