Důležité informace    Elektronická úřední deska Obecního úřadu Hlavenec  
 

 


 

 
DOKUMENT vyvěšeno dne zveřejnění do
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2017 20.2.2018  
Záměr pronájmu obecního bytu v budově bývalé školy od 1.3.2018 na dva roky. 13.2.2018 28.2.2018
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Opatření obecné povahy,  Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. 13.2.2018 28.2.2018
Oznámení - Zveřejnění rozpočtového opatření č.4/ 2017.
Rozpočtové opatřeni č. 4.pdf
16.1.2018  
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ II. KOLA VOLBY PREZIDENTA 16.1.2018  
Výzva k převzetí vozidla, VW Vento 2,0 modré barvy bez RN 8.1.2018 8.3.2018
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu z. 106/1999 Sb. + odpověď na žádost 4.1.2018  
Schválený rozpočet obce Hlavenec na rok 2018
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce na rok 2018
28.12.2017  
Svazek obcí Cecemínsko - oznámení o zveřejnění dokumentů Schválený rozpočet Svazku obcí Cecemínsko na rok 2018 a Schvválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Cecemínsko na roky 2018-2020. 20.12.2017  
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby
20.12.2017  
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
první zasedání okrskové volební komise
14.12.2017  
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
28.11.2017  
OZNÁMENÍ - Zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 3/2017
Rozpočtové opatřeni č. 03/2017
15.11.2017  
Oznámení - Zveřejnění rozpočtového opatření č.2/ 2017.
Rozpočtové opatřeni č. 2.pdf
19.7.2017  
Oznámení  - Závěrečný účet obce 2016.pdf
Závěrečný účet obce 2016.pdf - schválený
19.7.2017  
Oznámení -  Střednědobý výhled 2017 - 2020.pdf 19.7.2017  
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu z. 106/1999 Sb. + odpověď na žádost, č.j. 083/2017 29.3.2017  
Oznámení ceny stočného na rok 2017 22.3.2017  
Oznámení - Zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2017 22.3.2017  
Oznámení - Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu obce na rok 2017-2020 22.3.2017  
Oznámení - Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2017 22.3.2017  
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2016 2.3.2017  
Schválený rozpočet obce Hlavenec na rok 2017 7.11.2016  
 

Upozornění !
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři úřadu
 
Informace
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

 
Podpora
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů - resp. DOC souborů
 

Obec Hlavenec  2001-2016