Důležité informace    Elektronická úřední deska Obecního úřadu Hlavenec  
 

 


 

 
DOKUMENT vyvěšeno dne zveřejnění do
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Cecemínsko za rok 2019. 9.4.2020 24.4.2020
Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhlška o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí za rok 2020. 9.4.2020 11.5.2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 06.04.2020
Mimořádné-opatření-nařízení-k-vyčlenění-lůžek-v-krajích-a-hl.-m.-Praze.pdf
Mimořádné-opatření-omezení-pohybu-osob-s-výjimkami.pdf
Mimořádné-opatření-maloobchodní-prodej-a-prodej-služeb-v-provozovnách-1.pdf
Ukončení-mimořádného-opatření-ze-dne-30.-3.-2020-ke-kontaktním-místům-veřejné-správy-Czech-POINT.pdf
Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-6.-3.-2020-k-prodeji-OOP-třídy-FFP3.pdf
7.4.2020  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KŮROVEC 6.4.2020 31.12.2022
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 3. 2020
Mimořádné-opatření-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest
Mimořádné-opatření-prodloužení-zákazu-maloobchodního-prodeje
Mimořádné-opatření-prodloužení-nařízení-omezeného-provozu-OVM-a-SO
31.3.2020  
Sbírka zákonů č. 133/2020, částka č. 48 Sb. vydaná dne 27.3.2020
Sbírka zákonů č. 130/2020, částka č. 47 Sb. vydaná dne 26.3.2020
27.3.2020  
Oznámení o zrušení ústního jednání a seznámení s nově zvoleným projednáním žádosti "Stavební úpravy na dálnici D10 pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu“. 26.3.2020 10.4.2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 2/2020 18.3.2020  
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření. 16.3.2020  
NAŘÍZENÍ VLÁDY o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 16.3.2020  
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření 16.3.2020  
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin. 16.3.2020  
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194 - NOUZOVÝ STAV na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. 13.3.2020 13.4.2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 197 o dočasném znovu zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky. 13.3.2020 13.4.2020
Výzva ÚZSVM.docx
Přehled vlastníků, aktualizovaný k 1.2.2020.xlsx
Informace pro veřejnost.docx
10.3.2020  
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 28.2.2020  
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1/2020
Rozpočtové opatření č. 1 / 2020
25.2.2020  
Schválený rozpočet obce na rok 2020. 8.1.2020  

Schválený Střednědobý rozpočtový výhled 2021-2023
8.1.2020  
Oznámení - Zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 5/2019.pdf
Rozpočtové opatření č. 5/2019
8.1.2020  

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Hlavenec

8.10.2018  
Pověřenec pro ochranu osobních údajů.
Informace o zpracování osobních údajů obecné.
24.5.2018  
 

Upozornění !
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři úřadu
 
Informace
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

 
Podpora
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů - resp. DOC souborů
 

Obec Hlavenec  2001-2016