Důležité informace    Elektronická úřední deska Obecního úřadu Hlavenec  
 

 


 

 
DOKUMENT vyvěšeno dne zveřejnění do
DSO Cecemínsko návrh rozpočtu na rok 2021 20.11.2020 5.12.2020
Kostelni_Hlavno_oprava_silnice_stanoveni.
DIO_Kostelni_Hlavno.
19.11.2020 4.12.2020
Zahájení ZŘ_oznámení záměru „D10 modernizace, EXIT 3 – EXIT 46 9.11.2020 10.12.2020
Zákaz vstupu do lesů VLS. 19.10.2020 21.1.2021
Nařízení KHS č. 5/2020 s účinností od 21.9.2020 18.9.2020  
MZdr. - Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 18.9.2020 od 18,00 hodin. 18.9.2020  
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví. 17.9.2020  
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Zastupitelstva Středočeského kraje 16.9.2020  
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020
Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
14.9.2020  
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazek obcí Cecemínsko - Schválený Závěrečný účet Svazu obcí Cecemínsko za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Cecemínsko za rok 2019 6.7.2020  
Výzva ÚZSVM.docx
Přehled vlastníků, aktualizovaný k 1.8.2020.xlsx
Informace pro veřejnost.docx
19.8.2020  
OOP LEsy ČR MZE-16212, Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy,
kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství
pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020.
5.8.2020 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3/2020
Rozpočtové opatření č.3/ 2020
10.7.2020  
Oznámení ceny vodného - stočného pro rok 2020 10.7.2020  

Rozhodnutí -  zákazu vstupu do lesů v termínu 15.6. - 12.9.2020

8.6.2020  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KŮROVEC 6.4.2020 31.12.2022
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 28.2.2020  
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1/2020
Rozpočtové opatření č. 1 / 2020
25.2.2020  
Schválený rozpočet obce na rok 2020. 8.1.2020  

Schválený Střednědobý rozpočtový výhled 2021-2023
8.1.2020  
Oznámení - Zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 5/2019.pdf
Rozpočtové opatření č. 5/2019
8.1.2020  

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Hlavenec

8.10.2018  
Pověřenec pro ochranu osobních údajů.
Informace o zpracování osobních údajů obecné.
24.5.2018  
 

Upozornění !
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři úřadu
 
Informace
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

 
Podpora
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů - resp. DOC souborů
 

Obec Hlavenec  2001-2016