Důležité informace    Elektronická úřední deska Obecního úřadu Hlavenec  
 

 


 

 
DOKUMENT vyvěšeno dne zveřejněno do
Rozpočtové opatřeni č. 03/2017 15.11.2017  
Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 2 ÚP Brandýs n.Labem - Stará Boleslav 14.11.2017 30.12.2017
Dražební vyhláška č.j.203 Ex 32470/16-42 14.11.2017 16.12.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Cecemínsko na období 2018 - 2020. 13.11.2017 28.11.2017
MZE - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, zpracování těžeb nahodilých. 9.11.2017 27.11.2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 8.11.2017 27.11.2017
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2018 7.11.2017  
Veřejná vyhláška návrhu zadání ÚP Tuřice 1.11.2017 30.11.2017
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - Nabídka pozemků k pronájmu 1.11.2017 1.12.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Příloha:
INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Přehled vlastníků. (xlsx)
18.10.2017 20.11.2017
Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 5 ÚP obce Tuřiice. 12.10.2017 1.12.2017

Veřejná vyhláška -  veřejné projednání návrhu územního plánu Hlavenec.

Přílohy:
Návrh úp Hlavenec pro veřejné projednání - textová část.pdf
Hlavenec_UP_VP_A1_Vykres základního členění území.pdf
Hlavenec_UP_VP_A2_Hlavní výkres.pdf
Hlavenec_UP_VP_A3_Koordinace technické infrastruktury.pdf
Hlavenec_UP_VP_A4_VPS.pdf
Hlavenec_UP_VP_B1_Koordinační výkres.pdf
Hlavenec_UP_VP_B2_Vykres sirsich vztahu.pdf
Hlavenec_UP_VP_B3_ZPF.pdf
Hlavenec_UP_VP_T2_Oduvodneni.pdf
 

9.10.2017 23.11.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Oznámení o době a místě konání voleb do PSP
4.10.2017  
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
20.9.2017  
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebního okrsku
5.9.2017  
Veřejné jednání obecního zastupitelstva se uskuteční 21. srpna 2017 9.8.2017  
Oznámení - Zveřejnění rozpočtového opatření č.2 2017.
Rozpočtové opatřeni č. 2.pdf
19.7.2017  
Oznámení  - Závěrečný účet obce 2016.pdf
Závěrečný účet obce 2016.pdf - schválený
19.7.2017  
Oznámení -  Střednědobý výhled 2017 - 2020.pdf 19.7.2017  
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu z. 106/1999 Sb. + odpověď na žádost, č.j. 083/2017 29.3.2017  
Oznámení ceny stočného na rok 2017 22.3.2017  
Oznámení - Zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2017 22.3.2017  
Oznámení - Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu obce na rok 2017-2020 22.3.2017  
Oznámení - Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2017 22.3.2017  
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2016 2.3.2017  
Schválený rozpočet obce Hlavenec na rok 2017 7.11.2016  
 

Upozornění !
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři úřadu
 
Informace
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

 
Podpora
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů - resp. DOC souborů
 

Obec Hlavenec  2001-2016