Důležité informace    Elektronická úřední deska Obecního úřadu Hlavenec  
 

 


 

 
DOKUMENT vyvěšeno dne zveřejnění do
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Opatření obecné povahy stanoví přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích v termínu od 1.7.2020 do 31.3.2021. 3.7.2020 18.7.2020
VLS opravné rozhodnutí 29909_3 2020_001 17.6.2020 10.9.2020
Změna_č._6_ÚP_Brandýs nad Labem - Stará Boleslav_-_veřejné_projednání.pdf 15.6.2020 23.7.2020

Rozhodnutí -  zákazu vstupu do lesů v termínu 15.6. - 12.9.2020

8.6.2020  

Nařízení Města Brandýs n. L. - St. Boleslav č. 3/2020, kterým se oznamuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

11.5.2020 31.10.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KŮROVEC 6.4.2020 31.12.2022
Výzva ÚZSVM.docx
Přehled vlastníků, aktualizovaný k 1.2.2020.xlsx
Informace pro veřejnost.docx
10.3.2020  
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 28.2.2020  
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1/2020
Rozpočtové opatření č. 1 / 2020
25.2.2020  
Schválený rozpočet obce na rok 2020. 8.1.2020  

Schválený Střednědobý rozpočtový výhled 2021-2023
8.1.2020  
Oznámení - Zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 5/2019.pdf
Rozpočtové opatření č. 5/2019
8.1.2020  

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Hlavenec

8.10.2018  
Pověřenec pro ochranu osobních údajů.
Informace o zpracování osobních údajů obecné.
24.5.2018  
 

Upozornění !
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři úřadu
 
Informace
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

 
Podpora
Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů - resp. DOC souborů
 

Obec Hlavenec  2001-2016