Územní plán obce Hlavenec  
 

 


 

 

ÚP - v současné době se zpracovává nový ÚP obce

 

  Veřejná vyhláška -  veřejné projednání návrhu ÚP Hlavenec.
 (říjen 2017):

Přílohy:
Návrh úp Hlavenec pro veřejné projednání - textová část.pdf
Hlavenec_UP_VP_A1_Vykres základního členění území.pdf
Hlavenec_UP_VP_A2_Hlavní výkres.pdf
Hlavenec_UP_VP_A3_Koordinace technické infrastruktury.pdf
Hlavenec_UP_VP_A4_VPS.pdf
Hlavenec_UP_VP_B1_Koordinační výkres.pdf
Hlavenec_UP_VP_B2_Vykres sirsich vztahu.pdf
Hlavenec_UP_VP_B3_ZPF.pdf
Hlavenec_UP_VP_T2_Oduvodneni.pdf
 
  Návrh územního plánu obce (listopad 2016):
DOKUMENT KE STAŽENÍ VE FORMÁTU ZIP (18,9 MB)
soubory PDF:
Hlavenec_UP_SJ_T2_Oduvodneni.pdf
Hlavenec_UP_SJ_A2_hlavni.pdf
Hlavenec_UP_SJ_T1_titul.pdf
Hlavenec_UP_SJ_B2_sirsi.pdf
Hlavenec_UP_SJ_KD_titul.pdf
Hlavenec_UP_SJ_B3_zabory.pdf
Hlavenec_UP_SJ_T2_titul.pdf
Hlavenec_UP_SJ_T1_Návrh.pdf
Hlavenec_UP_SJ_A4_VPS.pdf
Hlavenec_UP_SJ_B1_koordinacni.pdf
Hlavenec_UP_SJ_A1_zakladni.pdf
Hlavenec_UP_SJ_A3_technicky.pdf

 
Platný územní plán obce:

ÚP - v současné době se zpracovává nový ÚP obce

 

Obec Hlavenec  2001-2016