Obecní symboly obce Hlavenec  
 

 


 

 

V dubnu 2003 zažádala obec Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o udělení obecních  symbolů (dle návrhu heraldika Stanislava Kasíka z heraldické kanceláře Dauphin).

Znak obce lze popsat: Ve štítě zeleno-červeně polceném vpravo stříbrná vpřed hledící hlava jelena se zlatým křížem mezi parohy. Vlevo císařská koruna nad loveckým rohem, obojí zlaté. Zelené pole je odvozeno od lesa Bor, u kterého obec leží. Hlava stříbrného jelena je narážkou na jméno obce a zároveň připomínkou chovu bílých jelenů v okolních lesích. Císařská koruna odráží skutečnost, že v Hlavenci  byl císařem Rudolfem II. postaven lovecký zámeček. Tradici císařských lovů a honů připomíná vedle koruny také lovecký roh.

Podoba praporu obce se shoduje s popisem: List tvoří tři svislé pruhy, zelený, červený a zelený. V žerďovém pruhu bílá vpřed hledící hlava jelena se žlutým křížem mezi parohy, v červeném pruhu císařská koruna nad loveckým rohem, obojí žluté. Žerďový a střední pruh se shodují s podobou znaku.Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

 

Obec Hlavenec  2001-2016