Samospráva obce    Slovo starostky  
 
Starostka obce
Smotlachová Jarmila Ing.
723 889 277
 


 

 

    24.6.2016

Vážení spoluobčané,

výroční oslavy jsou úspěšně za námi, a tak mi dovolte krátké ohlédnutí za jejich přípravami. Nápad oslavit téměř kulaté výročí prvních zápisů o existenci naší obce a spojit s touto událostí i setkání rodáků vznikl již před několika lety. Od nápadu k jeho realizaci však vedla dlouhá cesta. Pojďme se tedy společně touto klikatou cestou vydat:

První schůzka jakéhosi realizačního týmu, který byl vytvořen ze zástupců jednotlivých spolků a z lidí ochotných pracovat pro úspěch společného díla, se uskutečnila v srpnu 2015 v motorestu Koliba 4 kameny. Hlavním cílem bylo zjistit, zda bude nálada a chuť připravovat tak rozsáhlé téměř třídenní oslavy. Celkem rychle se ukázalo, že nám všem jde o dobrou věc. Byli jsme sice jen na počátku všech příprav, ale o skvělé nápady nebyla nouze. Program byl rychle vytvořen tak, aby si v něm svůj kousek našla každá věková skupina, od dětí až po seniory. Mládež si pak už jen dle svého výběru přidala skupinu Jelen. A kruh se uzavřel. Miluji symboly a přesahy – která jiná skupina než Jelen by v Hlavenci měla vystupovat? Rozhodně nás nezklamala, právě naopak.

Realizační tým se scházel téměř každé dva měsíce, společně jsme upřesňovali organizaci setkání rodáků, vybírali jsme upomínkové předměty, lepili etikety na víno a hádali se o recyklovatelné kelímky. Ale vždy pro dobro celé věci a s touhou o co nejlepší výsledek. Práce však neubývala, ba právě naopak. Čím více se blížil stanovený červnový termín, tím jí bylo více. Všechno, co jsme společně v obci tvořili, bylo s vidinou: „Do Hlavence přijede spousta lidí, a tak tu musí být krásně“. A tak jsme konečně začali opravovat komunikaci na Rafandě, vymalovali jsme obecní úřad i chodbu v bývalé škole – co kdyby tam někdo z rodáků zašel? Podařilo se nám donutit ČEZ, aby natřel rezavé sloupy elektrického vedení. Opravili jsme dřevěné lavičky, dosadili stromy a uklízeli, kde se dalo. Nakonec i Správa a údržba silnic podlehla našemu tlaku a posekala trávu podél hlavní silnice. A mezi tím nám zcela nezištně a dlouhodobě pomáhala řada občanů, třeba jen tím, že si posekali trávu před svými domy či dali nový kabát autobusové čekárně, umě nařezali a sestavili dřevěné výstavní panely.   Výstavu „Hlavenec v proměnách času“ pak v obecní hospodě vytvářely převážně šikovné ruce místních žen a dívek. Díky jiným jsme pak v den D mohli využít zcela zdarma autotaxi či výlet do hlaveneckých výšin.  Ani koňské spřežení nebylo k zahození, když už nás bolely nohy po celodenním běhání.  A k tomu to slunce a příjemná atmosféra…a ještě nohejbalová výhra 6:1.

Kdo měl ruce, tak pomáhal. Nejen v sobotu, ale téměř po celý rok. Ukázalo se, jak je naše obec bohatá na šikovné a pracovité občany. Ukázalo se, že když jdeme všichni za stejným cílem, tak dokážeme spousty dobrých věcí.

Děkuji Vám všem.

Jarmila Smotlachová

 
P.S. Prosím, najděte se všichni v mém textu, nechtěla jsem na nikoho zapomenout.

P.S.2  Co budeme pořádat příště?


   3.6.2016
Vážení spoluobčané, jménem celého Obecního úřadu v Hlavenci vás srdečně zvu na oslavy 630 let první písemné zmínky o naší obci, které se uskuteční ve dnech 17.-18. června 2016.
 

Obec Hlavenec  2001-2016