Čerpání dotací na projekty obce  
 

 
 


 

 
  USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2012 
Projekt: Úprava zeleně před hostincem U Jelena

Návrh úpravy vypracoval : Ing. Ivan Marek, Zahradní architektura Záryby
Termín realizace : 2012
Dotace MŽP – odměna za získání Zelené stuhy v soutěži Vesnice roku 2010 : 400 000 Kč
Vlastní zdroje : 40 000 Kč

Realizace: Zahradnická firma A.stra
Andrea a Jiří Štěpařovi, Hlavenec
 
Projekt: Obecní vodovod vč. přípojek

Realizace: 2010 -2012
Financováno z vlastních zdrojů : 5,6mil. Kč
Stavbu provedla firma EKOS s.r.o. Žitenice
 
Projekt: Gravitační kanalizace vč. přípojek

Realizace: 2010 -2012
Celková částka vč.projektové dokumentace : 35 mil.Kč
Dotace Středočeský kraj: 4,4 mil. Kč
Dotace MZe: 6 mil. Kč
Příspěvky občanů na výstavbu přípojek: 3,3 mil.Kč
Vlastní zdroje obce: 2,3 mil. Kč
Úvěr: 19 mil Kč
Stavbu provedla firma Ekos s.r.o. Žitenice
 
  USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2010/2011 
OPRAVA A ZATEPLENÍ FASÁDY KULTURNÍHO DOMU
zahájení akce : červenec 2011
ukončení akce : listopad 2011

Realizace 2 331 472 Kč
Dotace FROM Stř.kraj 2 000 000 Kč
Vlastní prostředky 331 472 Kč

Stavbu provádí : RAVION s.r.o.. Ppor. Horáčka 2853/7, 276 01 Mělník

Dotace FROM Stř.kraj 2 000 000 Kč

  
   
KANALIZACE – II.etapa
realizace 5 308 524 Kč
dotace z Fondu životního prostřdí a zemědělství Stř.kraje 3 050 000 Kč
 vlastní prostředky 2 258 524 Kč

zahájení akce : červen 2011
ukončení akce prosinec 2011

Stavbu provádí : EKOS - Žitenice s.r.o., Litoměřická 17, 411 41 Žitenice
 

Dotace z Fondu životního prostředí a zemědělství Stř.kraje 3 050 000 Kč

  
 
Projekt Hlavenec - splašková kanalizace - I.etapa
Celkové náklady 13 143 900 Kč
Vlastní zdroje 3 944 504 Kč
Celkem dotace 9 199 396 Kč

Stavbu provádí firma EKOS - Žitenice s.r.o.
Litoměřická 17, Žitenice
Započetí stavby říjen 2010, předpokládané ukončení stavby září 2011

Dotace Středočeský kraj 1 314 398 Kč 
Dotace Ministerstvo zemědělství ČR 7 885 000 Kč

  
 

Obec Hlavenec  2001-2016