Hasiči Hlavenec    Sbor dobrovolných hasičů Hlavenec - historie  
 

Adresa.
Sbor dobrovolných hasičů Hlavenec,
294 74 Předměřice nad Jizerou


Ostatní informace:
Zdena Zimová, tel.: 702 002 417, info.zimova@seznam.cz
 

  • Valná hromada
  • Fotogalerie SHD
 

 

 


 

 
Sbor dobrovolných hasičů Hlavenec

Sbor dobrovolných hasičů má nejdelší tradici ze všech obecních spolků. Byl založen v roce 1889, v současné době má 128 členů. Tento spolek se zapojuje do života obce při každé možné příležitosti, jak při akcích kulturního charakteru, tak i při vzdělávacích akcích.

Družstvo žáků má za sebou nemalé úspěchy v hasičském sportu, v roce 2003 obsadila naše dvě družstva 1. a 3. místo v okrskové soutěži, v pozadí nezůstávají ani ženy, ty obsadily na soutěži 16.okrsku v r.2003 2. a 3. místo. Dospělí hasiči (většinou otcové úspěšných žáků a manželé neméně úspěšných žen, kteří vedou své děti k hasičskému sportu) pomáhají každoročně v obci se sběrem železného šrotu a při nedávném orkánu poskytli svoji pomoc občanům při opravách střech.

  SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HLAVENEC V HISTORII

15.9.1889 Založení Sboru dobrovolných hasičů v Hlavenci
               
(předseda Václav Urban, velitel František Jakubův, podvelitel Josef Urban)

1890 Obec Hlavenec kupuje starší ruční stříkačku, žebříky, háky, sekerky, helmy, 17 uniforem
        (kabáty světle modré a kalhoty tmavě hnědé) Předsedou sboru je zvolen Josef Hadrbolec
1905 Založena pohřební pokladna sboru
1918 Doplňování členské základny novými členy místo těch, kteří odešli bojovat do I. světové války
1927 Založení ženského a žákovského odboru (sekyrková cvičení, účast na župních cvičeních)
1929 Požár na statku manželů Urbanových, hašení trvalo 7 hodin
1932 Obec kupuje motorovou stříkačku od firmy Mára a spol.
1945 Pomoc hořícím Konětopům na konci II. světové války
1960 Postavení nové hasičské zbrojnice, zakoupena nová stříkačka PS 8
1962 Okrsková soutěž v Hlavenci – muži 1. místo
  SDH HLAVENEC 1979 - 2009

1979 Vznik nového družstva žen
1983 Pomoc při likvidaci rozsáhlého lesního požáru ve vojenském prostoru, hašení trvalo 6 hodin
1986 Obec Hlavenec slaví 600 let svého založení, hasiči pořádají okrskovou soutěž
1988 Pomoc při likvidaci lesního požáru v katastru Hlavence
2000 a 2002 Pomoc postiženým obcím při povodních
2001 a 2002 Členové sboru vytyčují cyklostezky v katastru Hlavence
2002 Vznik nových družstev žen a dorostenek
2003 Okrsková soutěž (Tuřice) – ženy 2. a 3. místo, žáci 1. a 3. místo
2004 Obec Hlavenec věnuje svým hasičům k 115. výročí založení SDH Hlavenec hasičský prapor
2007 Pomoc při likvidaci dvou požárů v lese za nohejbalovým hřištěm a požáru stohu
2008 a 2009 Odklízení následků po ničivých vichřicích, pomoc obyvatelstvu při opravách poškozených střech
2008 Okrsková soutěž (Předměřice) – muži 1. místo, ženy 6. místo, st. žáci 3. místo,
        1. ročník Memoriálu Josefa Matuny – muži 1. místo a ženy 1. místo Výstavba nového cvičiště ve spodní části obce
2009 Okrsková soutěž (Sojovice) – muži 1. místo, ženy 2. místo, st. žáci 2. místo
Návrat historické stříkačky Márovky po renovaci do Hlavence

  JAK ŽIJÍ HASIČI V HLAVENCI DNES

Hlavenečtí hasiči jdou stále ve šlépějích svých předků. I dnes udržují tradice. Kromě hasičských plesů a tradičních Staročeských májůpořádají hlavně akce pro děti a mládež, výlety pro ženy a děti. Každý rok se koná dětský karneval s malířskou soutěží, lampionový průvod při svátku čarodějnic, drakiáda, sportovní a soutěžní odpoledne. Dětské akce a výlety jsou určeny nejenom dětem z Hlavence, ale i dětem z okolních obcí.

Významnou akcí, která se koná každoročně je exkurze v Hasičském záchranném sboru ve Staré Boleslavi, kde probíhá setkání hlaveneckých dětí a mládeže s profesionálními hasiči a záchranáři. K seznámení s protipožární prevencí a první pomocí přispívá akce hlaveneckých hasičů – Hasičské odpoledne aneb Nahlédněte k hasičům. Tato akce je určena dětem i dospělým. Pomoc obyvatelstvu při odklízení následků po povodních a vichřicích, pořádání sběru železného šrotu, pomoc při úklidu obce a jejího okolí, vysazování nových stromů v sadu, remízkách či v lese se staly pro hasiče z Hlavence samozřejmostí.

Hasičský život v Hlavenci je nedílně spjat se životem ostatních obecních spolků, jako je Klub nohejbalistů, Spolek rybářů, Folklórnísdružení Hubertus. Členové jednotlivých spolků jsou i členy Sboru dobrovolných hasičů Hlavenec. Činnost hasičů přispěla k získání ocenění obce Hlavenec v soutěži Vesnice roku Středočeského kraje. V roce 2007 získal Hlavenec Modrou stuhu za společenský život v obci, v roce 2008 Diplom za úpravu veřejného prostranství a v roce 2009 Bílou stuhu za práci s dětmi a mládeží.

Za veškerou činností hasičů najdeme stálou podporu a vynikající spolupráci s obecním zastupitelstvem. A tak se letos konečně dočkala celkové rekonstrukce historická motorová stříkačka Márovka z roku 1932. Tuto celkovou opravu se skvělým výsledkem provedla firma Radka Vlasty z Kochánek.

 

2009 Márovka - opravena ke 120. výročí založení sboru.

 

Do Hlavence se opět vrátila krásně zrestaurovaná hasičská stříkačka z roku 1932 tzv. Márovka. Tento hasičský skvost, který nemá v celé republice obdoby, nechala opravit obec u příležitosti 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů( L.P. 1889).
V plném lesku  a tažená dobovým traktorem se Márovka představí na oslavách tohoto výročí 19.září 2009.
Velké poděkování patří panu Radku Vlastovi z Kochánek, který Márovku velmi důkladně a precizně zrenovoval (www.sluzby-kutil.wbs.cz)
 
Děkujeme také firmě SICO - PRACOVNÍ PLOŠINY za bezplatnou dopravu stroje do naší obce  (www.sico.cz).
   

 

 

Obec Hlavenec  2001-2016