Hasiči Hlavenec    Sbor dobrovolných hasičů Hlavenec - fotogalerie  
 

Adresa.
Sbor dobrovolných hasičů Hlavenec,
294 74 Předměřice nad Jizerou


Ostatní informace:
Zdena Zimová, tel.: 702 002 417, info.zimova@seznam.cz
 

 

 

 


 

 
thn_D.jpg Hasičské dýňování a sportovní odpoledne pro děti.
Autor fotografií: Alena Kastnerová

Sportovního odpoledne se zúčastnilo 40 dětí. Počasí nám přálo a i přes malou účast jsme si všichni krásný den užili. Děkujeme Farmě Smotlacha za nádherné dýně a všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci a věnovali svůj čas dětem.
 
thn_ENWD8072.jpg
13.9.2018 byl zástupce družstva SDH Hlavenec mezi 150 hasiči, kteří se zúčastnili děkovné akce na půdě Senátu Parlamentu České republiky. Přítomní zástupci jednotlivých sborů obdrželi Certifikát o vytvoření světového rekordu Největší hasičská fontána a pamětní list.  A tak se i naši hasiči vrátili k měsíci červnu, kdy se stali součástí projektu Hasičská Fontána Praha 2018. Tato akce, kterou uspořádal Spolek hasičské fontány za podpory Hasičského záchranného sboru ČR, byla výrazným příspěvkem k oslavám 100 let Československa. Pětičlenné družstvo hlaveneckých hasičů se stalo součástí týmu, který tvořilo 1055 hasičů z 207 hasičských sborů Čech, Moravy a Slezska. Za pomoci klasických motorových čerpadel, hadic (použito bylo 455 hadic v délce 7 km) a proudnic vytvořili největší fontánu z 3 000 000 litrů vody z řeky Vltavy. Fontána byla barevně nasvícena profesionální světelnou technikou (102 světel). Choreografie všech proudů vody byla hudebně zpracována na motivy české hymny, symfonické básně Vltava z cyklu Má Vlast skladatele Bedřicha Smetany a Slovanského tance č. 15 Antonína Dvořáka.Toto velkolepé světelné a vodní dílo se odehrálo na Rašínově a Hořejším nábřeží řeky Vltavy a na Jiráskově a Palackého mostě.
Je to již podruhé, kdy se hasiči z Hlavence zúčastnili tvoření světového rekordu. V roce 2010 pomohli úspěšně vytvořit světový rekord v dálkové přepravě vody 63,46 kilometrů. I tento rekord byl zapsán do Guinessovy knihy rekordů.
Zdena Zimová
 
thn00004.jpg HASIČSKÁ FONTÁNA - PRAHA 2018

V sobotu 2.6.2018 udělali hasiči z Hlavence první krok k oslavě 100 let od založení Československa. Stali se součástí týmu, který tvořilo 1055 hasičů z 210 hasičských sborů Čech, Moravy a Slezska. Díky hasičským čerpadlům a stříkačkám se voda z řeky Vltavy vznášela do vzduchu za doprovodu hudby Bedřicha Smetany. Symfonickou báseň Vltava z cyklu Má Vlast podkreslila hra barevných světel - hasiči vytvořili největší fontánu na světě. Vzniklo tak gigantické dílo, k jehož realizaci pomohli i hasiči z Hlavence, kteří měli své stanoviště na Palackého mostě. Poděkování za krásný zážitek patří nejen našim hasičům, ale všem organizátorům a dirigentům této krásné mega akce.
 
Hasičský ples 13.1.2018 zahájil plesovou sezónu v Hlavenci.

Zahájil ji tradičně s hudební skupinou Impulz, která jako každý rok nezklamala. Hasiči i nehasiči byli s hudbou a pěveckými výkony spokojeni - takže děkujeme Impulzáci!
Na tanečních výkonech bylo vidět, že velký počet tanečních párů navštěvoval či navštěvuje v Hlavenci taneční kurzy Adama Smotlachy. Ano, je to pěkný pohled, když se umí tančit. No, a když pánové občas opustili sál:-), ovládly taneční parket ženy. Poslední návštěvníci opouštěli sál hostince U Jelena až za ranního kuropění. . .
thn00014.jpg Mikulášská nadílka

Hlavenečtí hasiči a hasičky připravili pro děti na sobotu 2.12.2017 Mikulášskou nadílku. Na sále v hostinci U Jelena nejprve vládlo veselí, které ale vystřídal strach a slzičky po příchodu Mikuláše, anděla a čtyř čertů. Lucifer předčítal z Knihy hříchů - to bylo slibů . . . Mikuláš rozdal 66 balíčků s dobrotami. Jakmile pekelníci odešli, bylo na sále opět veselo, některé děti ani nechtěly jít domů.
thn00001.jpg V sobotu 7.10.2017 se konalo tradiční Hasičské dýňování přímo v hostinci U Jelena.
Azyl v naší hospůdce byl příjemný, a tak dospělí společně s dětmi dlabali, dlabali a dlabali.
Děkujeme Farmě Smotlacha, která poskytla všechny dýně zdarma. Dýní bylo opravdu hodně, a tak máme hezky vyzdobený Hlavenec.

 
thn00015.jpg Hasičský dětský karneval - Indiánské léto, 18.3.2017

Hasičské soutěžení v červnu 2016

Před prázdninami se hasiči z Hlavence zúčastnili třech soutěží. 4.6. v Horním Slivně muži i ženy vybojovali 2 putovní poháry za 1. místo. Účast na soutěži 16. okrsku SDH 11.6. v Sojovicích přinesla ženám i mužům pěkné 3. místo. Další putovní pohár získali muži 25.6. v Košátkách.
Fotografie dospělých jsou z letošní okrskové soutěže.
Žáci získali v roce 2016 nový sportovní oděv díky sponzorům – paní Renatě Pešičkové a obci Hlavenec.
 

thn00001.jpg 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Hlavenci

Letošní měsíc září byl pro Hlavenec měsícem oslavy 125. výročí založení místního hasičského sboru.
V sobotu 13.9.2014  již od časného rána bylo v Hlavenci živo. Po provedení posledních příprav se hlavenečtí hasiči oblékli do replik historických uniforem a položili k Pomníku padlých v I. světové válce kytici.
Průvod, ve kterém nechyběli nejstarší členové hasičského sboru a historická stříkačka Márovka z roku 1932 tažená párem krásně vyzdobených koní, se vydal směrem k hasičskému cvičišti. Před zahájením netradiční soutěže, bylipři slavnostním nástupu oceněni nejstarší hasiči a současní aktivní členové sboru. Náměstkyně starosty Okresního sdružení hasičů Mladá Boleslav paní Lenka Houdková předala Sboru dobrovolných hasičů v Hlavenci Medaili svatého Floriana. Touto medailí byli také oceněni Josef Blahna ml., Petr Raban a Zdeněk Syrový. Velitel sboru Josef Blahna nejml. převzal z rukou starostky obce Ing. Jarmily Smotlachové dar od obce Hlavenec – křovinořez.
Při netradiční soutěži se dobře bavili nejen soutěžící, ale i diváci včetně významných hostů. Hlaveneckým hasičům přijeli osobně popřát poslankyně Parlamentu České republiky a místostarostka Brandýsa nad Labem - Stará Boleslav Mgr. Nina Nováková a vedoucí správy zámku Brandýs nad Labem PhDr. Milan Novák, ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje plk. Ing. Jan Hadrbolec a nprap. Kateřina Rajtová z pracoviště prevence, starosta SDH Ovčáry-Nedomice Vlastimil Krupička.
Historii hasičského sboru v Hlavenci vykresluje malá výstava fotografií v hostinci U Jelena.
Krátký pohled do historie SDH Hlavenec
15. září 1889 vznikl Sbor dobrovolných hasičů v Hlavenci v počtu 35 členů (z toho 17 aktivních). V roce 1890 byla postavena první hasičská zbrojnice a hlavenečtí hasiči zasahovali u dvou požárů s ruční stříkačkou.V této době se při hašení používaly háky, sekerky, zdobené helmy. Bílé uniformy a vysoké boty byly doplněny další hasičskou uniformou, kterou tvořil světle modrý kabát a tmavě hnědé kalhoty. Hasiči se oslovovali v minulosti a oslovují i v současnosti „bratři a sestry“. Patronem všech hasičů je svatý Florian.
I. světová válka tvrdě zasáhla i do řad hlaveneckých hasičů, a tak v roce1918 byla postupně doplňována členská základna novými členy místo těch, kteří odešli bojovat do válečné vřavy, ze které se nevrátili. Jména padlých můžeme dnes číst na pomníku, který byl postaven na jejich počest v centru obce.
V roce 1927 byl založen ženský a žákovský odbor. V roce 1932 kupuje obec první motorovou stříkačku od firmy Mára a spol.
Hlavenečtí hasiči se zapsali i do historie II. světové války, kdy v roce 1945 poskytli pomoc hořícím Konětopům.
Novodobá hasičská historie pokračovala postavením nové hasičské zbrojnice v roce 1960, byla zakoupena nová stříkačka PS 8, která byla používána do roku 1976. V roce 1979 bylo znovu založeno družstvo žen.
V současnosti má sbor k dispozici stříkačky PS 12 a PS 16. Veškerá výzbroj je umístěna ve zbrojnici, která se nachází za obecní kapličkou se zvoničkou.
V roce 2004 věnovala obec Hlavenec svým hasičům vyšívaný prapor u příležitosti 115. výročí založení sboru.
Velkým přínosem bylo v roce 2008 vybudování vlastního hasičského cvičiště s příručním skladem ve spodní části obce. Nejvýznamnější akcí hasičského roku 2009 byla oslava 120. výročí založení SDH Hlavenec, jejíž nedílnou součástí byla výstava o historii SDH Hlavenec. 18.9. posvětil farář A. Grigiel z farnosti Benátky nad Jizerou hasičský prapor a historickou stříkačku Márovku, která se díky finanční podpoře obce Hlavenec dočkala celkové rekonstrukce.

Hlavenečtí hasiči se i dnes snaží dodržet krédo svých otců a dědů.Pomáhají při požárech, při likvidaci škod po živelných pohromách, udržují společenský život v obci. Jsou pořadateli Staročeských májů a dalších společenských a sportovních akcí pro dospělé a pro děti. Z vlastních finančních prostředků si zakoupili repliky historických uniforem, ve kterých tvoří doprovod historické stříkačky Márovky při oslavách i v okolních obcích.
Hlavenečtí hasiči se zúčastnili v r. 2010i vytvoření světového rekordu v dálkové přepravě vody (63,46 km – zápis v Guinessově knize rekordů).

Zdena Zimová
thn00017.jpg Les plný pohádek

Krásné letní počasí v sobotu 7. září potvrdilo, že vůbec nevadí, když se občas nějaká akce přeloží na jiný termín, než bývá zvykem. 60 dětí z Hlavence a okolí soutěžilo celé sobotní odpoledne v pohádkových disciplínách v lese u hasičského cvičiště. Stanoviště i masky pohádkových bytostí si zodpovědně připravili mladí hasiči a hasičky.
 
thn00005.jpg NOČNÍ SOUTĚŽ HASIČŮ

JIŽ POTŘETÍ SE KONALA V HLAVENCI NOČNÍ SOUTĚŽ HASIČŮ V POŽÁRNÍM SPORTU.
fotogalerie a text Josef Jelínek
JIŽ OD ČTVRTKA SE PŘIPRAVOVALO CVIČIŠTĚ V DOLNÍ ČÁSTI OBCE U KŘÍŽKU STAVĚNÍM STANU.V PÁTEK OD RÁNA SE PAK PŘIPRAVILO CVIČIŠTĚ POSTAVILY DALŠÍ STANY NAVEZLO OBČERSTVENÍ A ZAPOJILO SE OSVĚTLENÍ, ALE VLASTNÍ TRAT BYLA POTMĚ ABY SOUTĚŽ BYLA DLE PRAVIDEL.PŘIPRAVILY SE CENY VČETNĚ DORTU PRO MÍSTNÍ DRUŽSTVO ŽEN,KTERÉ OSLAVILO 10LET TRVÁNÍ TAKŘKA VE STEJNÉM SLOŽENÍ.OD 18 H. SE ZAČALY SJÍŽDĚT ÚČASTNÍCI A V 22 H. BYL START SOUTĚŽE.TENTOKRÁT SE ZÚČASTNILO 11.DRUŽSTEV MUŽŮ A 6 ŽEN. SOUTĚŽILO SE DVOUKOLOVĚ A POČÍTAL SE VŽDY LEPŠÍ ČAS. ÚTOK MUŽŮ BYL 90 M DLOUHÝ A ŽEN 70 M. MUŽI A HLAVENCE OBHÁJILY POTŘETÍ 1 MÍSTO ČASEM 23,59 NA 2 MÍSTĚ SOJOVICE A 24,35 A 3 SKORKOV C 27.25 A 4 BYL HLAVENEC 29.72 5- KOSTELNÍ HLAVNO 30.55 6- KOŠÁTKY A 31,64 7- SKORKOV B 33,56 8-KOŠÁTKY B 39,66 9- SUDOVO HLAVNO 41,34 SOJOVICE B a c měly oba pokusy neplatné.

UMÍSTĚNÍ ŽEN 1-SOJOVICKÉ MAMINY 23.08 2-HLAVENEC A 25,22 3-SOJOVICE A 26,00 4-HLAVENEC B 29,63 5-BRÁZDIM 30,62 6-KOSTELNÍ HLAVNO 31,65. NAD RÁNEM BYLY PŘEDÁNY POHÁRY A HLAVNÍ AKTÉŘI ANI NEŠLY SPÁT A JEN CO SE ROZEDNILO VŠE UKLIDILY VČETNĚ VYTŘÍDĚNÍ ODPADU
NOČNÍ SOUTĚŽ HASIČŮ 21.6.2013

http://www.pepepicture.cz/fotografie.php?Akce=55&Limit=1
autor fotografií: Zdeněk Prokop
thn00009.jpg Fotogalerie STAROČESKÉ MÁJE V HLAVENCI 2013

22.5. Kácení smrku v rámci oslav Staročeských májí, autor fotografií Zdeněk Prokop
další fotografie z kácení smrku na adrese: http://www.pepepicture.cz/fotografie.php?Akce=51&Limit=1 , autor fotografií je Jan Matula

25.5. STAROČESKÉ MÁJE V HLAVENCI 2013
25.5. STAROČESKÉ MÁJE V HLAVENCI 2013, autor fotografií Josef Jelínek
Spolek májovníků z Chotěšova- Babidou ,autorem fotografií B. Smotlachová
Májová fotogalerie-Česká beseda, autorem fotografií Barbora Smotlachová
Májová fotogalerie, autorem fotografií Barbora Smotlachová


Krátké video z vystoupení dětí z Hubetíka na YouTube: http://youtu.be/rm4fB-0hCrM

thn00021.jpg Noční soutěž hasičů v Hlavenci 29.6.2012

V pátek 29.6.2012 se konal již 3. ročník noční soutěže, kterého se zúčastnilo 16 družstev mužá a 7 družstev žen. Hlaveneckým hasičům se opět dařilo a v mužích obsadili 1. a 3. místo. Ženy se umístily na 1. a 5. místě. Aby vše dobře dopadlo, tak parta hasičů již od rána připravovala stany, lavičky a celé cvičiště. Před vlastní soutěží se od 18. hodiny konala gladiátorská soutěž v zápase.
Foto a text Josef Jelínek
thn00008.jpg Hasičský ples 14.1.2012

Autor fotografií a textu Zdena Zimová
Plesová sezóna v Hlavenci zahájena!
Hasičský ples otevřel v sobotu 14.1.2012 plesovou sezónu v Hlavenci. Hasiči připravili již tradičně pěknou výzdobu sálu a za pomoci sponzorů bohatou tombolu. Plný sál aplaudoval tanečnímu vystoupení Folklórního sdružení Hubertus, které umožnilo účastníkům Hasičského plesu se ocitnout na malou chvíli ve staré Praze 20. let. Po celý zbytek večera a v ranních hodinách udržela skvělou náladu hudební skupina Impulz.
Naši dobrovolní hasiči pracují s dětmi na základních školách
NĚCO MÁLO NAVÍC MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT

Něco málo navíc? Co to může být?
Odpověď je jednoduchá. Je to příprava. Příprava našich dětí na řešení životních situací. Je to primární prevence, která ovšem v našich základních školách chybí a není dosud povinná. Statistiky jsou plné vzrůstajících čísel co do počtu úmrtí nebo zranění osob při dopravních nehodách, požárech, povodních či jiných mimořádných událostech. A právě tato nepříznivá čísla zvedla ze židle dobrovolníky, kteří si osvětu žáků na základních školách, vzali na svá bedra. V Hlavenci se nelehkého úkolu ujali dobrovolní hasiči Petr Janoušek a Pavel Zigáček. Přihlásili se kurzu pro instruktory programu HASÍK CZ, který je akreditovaný MŠMT, a zdárně jej dokončili. Díky nim již dnes děti v místních základních školách vědí, jak se zachovat u dopravní nehody, jak se dostat ze zakouřené místnosti, co si dát do evakuačního zavazadla, co je to varovný signál a kdy ho uslyším, jak na sobě uhasit oblečení, kam odejít z hořícího bytu, jak varovat okolí, co je to kouřový hlásič atd. Výuka je pro děti velmi přirozená, protože instruktoři pracují s jednotlivými třídami tzv. "bez lavic", a probíhá formou her a ukázek. Instruktoři mají pro děti připravené i drobné odměny. Nezbývá než si přát, aby se v každé obci objevil dobrovolník, který by ve svém volném čase a zadarmo vzdělával naše děti, tak, aby byly připraveny úspěšně zdolávat všechny nástrahy, které jim život přinese. Díky!
thn00010.jpg HASIČSKÉ ODPOLEDNE ANEB NAHLÉDNĚTE K HASIČŮM
thn00005.jpg Hlavenec letos vítězí

Sobota 18. června 2011 se stala významným dnem pro celý Hlavenec. Na hasičské soutěži 16. okrsku Sboru dobrovolných hasičů v Předměřicích nad Jizerou vybojovalo hlavenecké družstvo mužů B 1. místo !!! Muži A přivezli do Hlavence pohár za 3. místo. I hlavenecké ženy byly úspěšné. Velkou radost nám udělaly dívky, které vytvořily soutěžní družstvo teprve v letošním roce! V okrskové soutěži získalo toto družstvo - ženy B 2. místo a ženy A se umístily na 5. místě. Mladší žáci, tzv. Pidilidi vybojovali pěkné 4. místo a starší žáci se umístili na 7. místě. Následná bujará oslava vítězství mužů a ostatních úspěchů hlaveneckých družstev na letošní okrskové soutěži byla zcela oprávněná a zasloužená.

Vítěznému tažení hlaveneckých hasičů na okrskové soutěži předcházelo vítězství našich mladších mužů z družstva A na hasičské soutěži O pohár starosty města Brandýs nad Labem a Stará Boleslav, která se konala v sobotu 11.6.2011. Vítězné družstvo mužů vybojovalo putovní pohár.

Děkujeme všem soutěžícím mužům, ženám, dívkám i dětem z Hlavence za skvělou reprezentaci naší malé obce!!!  Za výbor SDH Hlavenec
Zdena Zimová
  Vítězný víkend

Během soboty 22.5.2010 dokázali hasiči z Hlavence, že vítězit se dá za každého počasí.  Sobotní plačtivé dopoledne ve Staré Boleslavi nezabránilo našemu družstvu mužů vybojovat pohár za 1. místo. Naše ženské družstvo se umístilo také na 1. místě a získalo Putovní pohár starosty města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav za celkově nejlepší čas.

Odpoledne slunečné počasí vylákalo příznivce hasičského sportu na hřiště do Sudova Hlavna, kde se konal 13. ročník Memoriálu Jana Hlaváčka a zde hlavenečtí hasiči sobotní sbírku pohárů rozšířili. Muži si odvezli do Hlavence pohár za 1. místo a Putovní pohár, ženy pohár za 3. místo. Euforie z hasičského úspěchu byla znásobena radostí z neuvěřitelného nedělního vítězství českých hokejistů, kteří porazili favorizované ruské mužstvo a vybojovali tak po pěti letech titul Mistři světa.
Hoši, děkujeme!!!
 
  Světový rekord v dálkové přepravě vody

Světový rekord v dálkové přepravě vody 63.46 kilometrů pomohli vytvořit i hasiči z Hlavence!

V sobotu 8.5.2010 se aktivně zúčastnili hlavenečtí hasiči (Olga a Petr Janouškovi, Jiří Kastner, Antonín Pasovský st.,Tomáš Petrův, Petra a Václav Tomanovi, Zdeněk Syrový, Jaroslav Vlček) pokusu o vytvoření světového rekordu v dálkové přepravě vody.
Milým překvapením po příjezdu na místo setkání (Šiklův Mlýn), bylo přidělené stanoviště u křížku, takže se naši hasiči cítili jako doma v Hlavenci. Na výborně zorganizované akci se účastnilo celkem 2 592 dobrovolných hasičů z 288 sborů Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.
Na trase Dolní Loučky - Devět Skal bylo použito 3 371 hadic, 235 čerpadel a 291 radiostanic. Po několika pokusech překonala voda nejenom rekordní vzdálenost 63,46 kilometrů, ale i převýšení 541 metrů. Úspěšný pokus o světový rekord trval 6 hodin 55 minut a byl zaznamenán v Guinessově knize rekordů.
Za skvělou atmosférou a organizací stojí práce dobrovolných hasičů z Nových Dvorů u Žďáru nad Sázavou, kterým děkujeme za úžasný zážitek.
Hlavenečtí hasiči děkují firmě Sico - pronájem plošin za zapůjčení vozu.
18.-19.09.2009
OSLAVA 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH V HLAVENCI
thn00003.jpg 2009 Márovka
 
Do Hlavence se opět vrátila krásně zrestaurovaná hasičská stříkačka z roku 1932 tzv. Márovka. Tento hasičský skvost, který nemá v celé republice obdoby, nechala opravit obec u příležitosti 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů( L.P. 1889).
V plném lesku  a tažená dobovým traktorem se Márovka představí na oslavách tohoto výročí 19.září 2009.
Velké poděkování patří panu Radku Vlastovi z Kochánek, který Márovku velmi důkladně a precizně zrenovoval (www.sluzby-kutil.wbs.cz)
 
Děkujeme také firmě SICO - PRACOVNÍ PLOŠINY za bezplatnou dopravu stroje do naší obce  (www.sico.cz).
   

 

 

Obec Hlavenec  2001-2016