Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

20.2.2020
Oznámení_o_vyhlášení_výběrového_řízení_-_VŘ-VEDOUCÍ_ODBORU_ISM
Oznámení_o_vyhlášení_výběrového_řízení_-_VŘ-OOŽÚ_KONTROLA
Oznámení_o_vyhlášení_výběrového_řízení_-_VŘ-INVESTIČNÍ_REFERENT

 

POSLEDNÍ BRUSLENÍ PRO HLAVENEC

17.2.2020
V neděli 8. března 14.15 – 15.45 hodin je pro všechny hlavenecké bruslaře
zadána ledová plocha Zimního stadionu v Benátkách nad Jizerou.
.

  Hlavenecký občasník
12.2.2020
Hlavenecký občasník, ročník 16, číslo 1, leden 2020


 

PRVNÍ HLAVENECKÝ OBECNÍ PLES

5.2.2020
Obec Hlavenec si vás dovoluje pozvat na první Hlavenecký Obecní ples
v sobotu 7. března 2020 v Hostinci U Jelena.
Vstupenky je možno zakoupit na obecním úřadě. Předprodej 16. 2. od 19:00 Hostinec U Jelena.
 

HASIČSKÝ PLES 2020
4.2.2020
SDH Hlavenec srdečně zve na HASIČSKÝ PLES - v sobotu 29.2.2020
 
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

3.2.2020
Oznámení_o_vyhlášení_výběrového_řízení_-_VŘ-SP_OSPOD

 

BRUSLENÍ PRO HLAVENEC

28.1.2020
V neděli 16. února 16.00 – 17.30 hodin je pro všechny hlavenecké bruslaře zadána ledová plocha Zimního stadionu v Benátkách nad Jizerou.
Přijďte si protáhnout svaly, vstup zdarma.
 

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

23.1.2020
Oznámení_o_vyhlášení_výběrového_řízení_-_VŘ-OOŽÚ_KONTROLA

22.1.2020

Oznámení_o_vyhlášení_výběrového_řízení - VŘ-REFERENT_OVS - PŘESTUPKY
 

! Upozornění
18.1.2020
Ve čtvrtek 23. ledna 2020 bude Česká pošta v Kostelní Hlavně otevřena pouze dopoledne 8.00 – 11.00 hodin.
Děkujeme za pochopení.
 
Staré cesty našeho regionu - 23. 01. 2020
16.1.2020
Obecní knihovna Lhota a Oblastní muzeum Praha-východ vás srdečně zvou na přednášku "Staré cesty našeho regionu. Lhota a okolí", která se koná 23. ledna 2019  od 17:00 na sálu hostince ve Lhotě.
 
Kronika obce Hlavenec
14.1.2020
Hlavenec 1924-1961, Kronika obce Hlavenec v digitalizované podobě
zpracoval: Václav Svačina
soubor ke stažení ve formátu PDF
soubory JPG ke stažení v ZIP

 
inzerce Pracovní příležitost pro občany
14.1.2020
Nabídka přivýdělku pro občany obce Hlavenec. Jedná se o spolupráci s Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.
 
Upozornění
13.1.2020
Ve středu 15. ledna 2020 bude Obecní úřad v Hlavenci uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
 
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

13.1.2020
Oznámení_o_vyhlášení_výběrového_řízení_-_VŘ-PP
 

BRUSLENÍ PRO HLAVENEC 25.1.2020  
6.1.2020
V sobotu 25. ledna 16.45 – 18.15 hodin je pro všechny hlavenecké bruslaře
zadána ledová plocha Zimního stadionu v Benátkách nad Jizerou.
 
PYŽAMOVÁ PÁRTY 25.1.2020
2.1.2020
HOSTINEC U JELENA V HLAVENCI VÁS ZVE 25.1.2020 VE 20,00 NA PYŽAMOVOU PÁRTY
S HUDEBNÍ SKUPINOU VITAMÍN LADISLAVA HOVORKY.
!!! VSTUP POUZE V NOČNÍM ÚBORU !!!
VSTUPNÉ: 100,- Kč / Předprodej vstupenek 14.1.-24.1.2020
Rezervace míst na tel. č.: 739 629 100
SOUČÁSTÍ AKCE BUDOU ZVĚŘINOVÉ HODY
Kalendář svozu odpadu na rok 2020
29.11.2019
Svoz komunálního odpadu probíhá vždy v pondělí.

Hlavenec - kalendář svozu odpadu 2020, termíny 14denního svozu komunálního odpadu.docx
Tabulka - poplatek za komunální odpad 2020.docx
 
 
inzerce Lyžebraní
13.11.2019
Prodejní dny a prodejní doba v lednu a únoru 2020
 

SENIOR TAXI V HLAVENCI - 734 577 833
Jízdy do Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi v pracovní dny 7,00 - 15,00 hodin.


 

časopis Naše Polabí

Knihovna Eduarda Petišky vydala první číslo občasníku Naše Polabí, který si klade za cíl zachytit dění v našem regionu. Nikoliv aktuální pozvánky, ale informace o akcích již uskutečněných, které stojí za to představit širší veřejnosti. Jeho první číslo najdete na  http://www.knihovna.brandysnl.cz/mesto-a-okoli/nase-polabi/  nebo přímo v on line prostředí na adrese  https://indd.adobe.com/view/04270ed0-b817-4b08-8062-e5da196f239d.

Přílohou tohoto čísla je obsáhlá bibliografie časopisu Naše Polabí, který vycházel v letech 1923 - 1935, kterou najdete na  http://www.knihovna.brandysnl.cz/mesto-a-okoli/nase-polabi/ nebo na  https://indd.adobe.com/view/213752bd-95b5-4111-abf4-858b362482b0

 
  Správa základních registrů - informace pro občany
Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?
Informace o nové službě pro seniory - Centrum pro seniory.

Jedná se o novou službu Pečovatelské služby města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, která je určena seniorům.
 

Komunitní kompostárna

Komunitní kompostárna je otevřena v areálu zahradnické firmy A.STRA  v měsících duben-říjen:
pondělí 16:00– 18:00
denně 7:00 – 7:30

nebo po telefonické domluvě: Andrea Štěpařová tel. 603 242 804, Eva Nohejlová tel. 728 823 271

Biologický odpad nepatří do popelnic, ale do kompostu!

Obecně závazná vyhláška obce Hlavenec č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hlavenec.

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.4.2015
 

KOMPOSTÉRY PRO DOMÁCNOST
BIO ODPAD DO ČERNÝCH POPELNIC NEPATŘÍ

Obec Hlavenec získala prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Cecemínsko dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt: „Kompostéry do domácností“.
Od 1.ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která nařizuje obci oddělený sběr biologického odpadu rostlinného důvodu. Odpady z údržby zahrad nelze likvidovat spolu s komunálním odpadem, ale je potřeba tento biologický odpad odvézt do komunitní kompostárny či ho uložit v domácím kompostéru. Z tohoto důvodu si může každý občan (majitel nemovitosti)požádat o přidělení vlastního kompostéru.

Kompostéry budou vydávány ve dvoře čp.3 v těchto termínech:
Pátek 6.března 2015    15:00 – 18:00
Sobota 7.března 2015    9:00 – 11:00
Pátek 20.března 2015  15:00 – 18:00
Pátek 3.dubna 2015     15:00 – 18:00
 

TAŠKY na ODPAD
Téměř 50 hlaveneckých domácností si již odebralo praktické tašky na třídění odpadu. Tašky se obci podařilo získat zdarma z Fondu životního prostředí ČR. Pokud máte o tašky zájem, přihlaste se na obecním úřadě.
 
Upozornění - nové číslo účtu obce Hlavenec

Nové číslo účtu obce Hlavenec, který je zřízen u České spořitelny a na který lze poukázat platby:
487917389/0800
 

 Kronika obce Hlavenec
Kronika obce Hlavenec v digitalizované podobě na internetu:
http://www.logeum.cz/karta-obce/stredocesky-praha-vychod-hlavenec.html
zpracoval: Václav Svačina
     
Letecký snímek
Letecký snímek Hlavence, autorem je Zdeněk Fiedler
 
Nové pohlednice Hlavence


 

Historické pohlednice Hlavence


 

Dětské centrum Hlaveneček

V naší obci začalo pracovat denní Dětské centrum Hlaveneček - soukromý subjekt na základě ŽL podporovaný obcí.
Dětské centrum Hlaveneček
Naše dětské centrum po měsíci zápisu přivítalo už 9 malých kamarádů. Kapacita se nám pomalu naplňuje a dětem se v naší rodinné školičce moc líbí. Školička funguje od 700 - 1630 hodin a rodiče si mohou vybrat způsob docházky, jaký by jim nejlépe vyhovoval. Naším programem, který je zaměřený na hudebně - pohybovou tvorbu, výtvarné činnosti, jazykové dovednosti a rozvoj jemné motoriky, chceme zaručit přirozený vývoj dítěte před nástupem do školy.
Každý den se děti vydávají na procházku do blízkého lesa a na dětské hřiště, které dětem nabízí velký prostor pro hry a venkovní vyžití.
Pokud chcete o naší školičce vědět více a podívat se, jak to u nás vypadá, neváhejte a přijďte se podívat osobně, nebo nahlédněte na naše webové stránky:
http://www.hlavenecek.cz/
 

Krizové řízení
www.hzscr.cz
www.zachranny-kruh.cz
www.firebrno.cz 
Krizový štáb pro obec Hlavenec je zastupitelstvo obce.
Předseda krizového štábu - Ing. Jarmila Smotlachová, starostka obce, tel. 723 889 277.
Dalšími členy jsou zástupci hasičů Petr Janoušek tel. 774 855 541 a Petr Raban.
 
Smlouva o dodávce pitné vody pro připojené nemovitosti
Občané, kteří připojili svou nemovitost k veřejnému vodovodu, budou povinni uzavřít s obcí, jako s provozovatelem obecního vodovodu, smlouvu o dodávce pitné vody. Tuto smlouvu přikládáme k prostudování. Smlouvy je možné uzavírat v kanceláři obecního úřadu.
Smlouva o dodávce pitné vody (pdf)
Žádost o připojení na vodovod  (doc)
  ČIŠTĚNÍ A REVIZE KOMÍNŮ - INFORMACE PRO OBČANY K NOVÉMU ZÁKONU
INFORMACE PRO OBČANY - FINANČNÍ ARBITR
FINANČNÍ ARBITR
Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem
Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem

Historie aktualit 2017-2019        
Historie aktualit 2016   Historie aktualit 2013   Historie aktualit 2010
Historie aktualit 2015   Historie aktualit 2012   Historie aktualit 2009
Historie aktualit 2014   Historie aktualit 2011   Historie aktualit 2008